თურმანიძის მალამო კლინიკური ფარმაცია

კლინიკური ფარმაცია

 

კლინიკური ფარმაცია კვლევისა და გამოყენების არეალი

კლინიკური ფარმაციის საგანი
კლინიკური ფარმაციის კავშირი მედიცინის სხვა დარგებთან
კლინიკური ფარმაცევტის სპეციალიზაციები

პირველი მაგიდის ფარმაცევტი  და კლინიკური ფარმაცია

თურმანიძის მალამო დამწვრობისათვის

კლინიკურ-ფარმაცევტული გადაწყვეტილებების მიღების  თეორიული საფუძვლები

პრეპარატთა რაციონალური გამოყენება- კლინიკური ფარმაციის
ძირითადი ამოცანაა
მიზნები და კრიტერიუმები
მიზნებისა და კრიტერიუმების ფორმირება
მიზანთა იერარქია
მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანები ურთიერთსაწინააღმდეგო კრიტერიუმებით. სარგებლიანობის ფუნქცია
მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების ამოხსნის მეთოდები. კრიტერიუმთა რანჟირების მეთოდი
მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების ამოხსნის მეთოდები. პარეტო-ოპტიმალობა

კრიტერიუმთა გადაგვარების მეთოდი
მრავალკრიტერიუმიანი ამოცანების ამოხსნის მეთოდების შედარებითი ანალიზი
გადაწყვეტილებათა მიღების ეტაპები
ადამიანურ-მანქანური სისტემები

კლინიკური ფარმაციის მრჩეველი (საექსპერტო) კომპიუტერული სისტემა

კლინიკური ფარმაციის კომპიუტერული მრჩეველი (საექსპერტო) სისტემები
კლინიკური ფარმაცევტის საექსპერტო სისტემის არქიტექტურა

პრეპარატთა მონაცემთა  ბაზები
დაავადებათა მონაცემთა ბაზები
თერაპიის მიზნის განსაზღვრა და კლინიკური სურათის ფორმალიზება

პრეპარატის შერჩევის კრიტერიუმები

____________________________________________________________

საავტორო უფლებები
მასალა წარმოადგენს ლალი დათეშიძის სამედიცინო ენციკლოპედიის ნაწილს. საავტორო უფლებები დაცულია.

ლიტერატურა
1. დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ. ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია. თბილისი, 2005. ტექინფორმის დეპ. N: 1247. პროფ. თეიმურაზ ჩიგოგიძის რედაქციით.
2. დათეშიძე ლალი, შენგელია არჩილ, შენგელია ვასილ; ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია. მეორე დეპო-გამოცემა. ჟურნალი ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. N: 28. 2006. დეპ. პროფ. თეიმურაზ ჩიგოგიძის საერთო რედაქცით.

 

 
   
Hosted by uCoz